Salther - Peter W. Bos


Welkom
op de website van Peter Bos, sinds 2010 zelfstandig gevestigd management en audit consultant, onder de naam Salther.


Dienstverlening

Mijn dienstverlening betreft het toetsen en verbeteren van de sturing & beheersing van organisaties. Deze dienstverlening kent drie vormen: onderzoek, consulting en opleiding. In de rubriek diensten vindt u een nadere toelichting. 

 


Uitgangspunten

Bij mijn dienstverlening en eventueel in te schakelen partners hanteer ik de volgende uitgangspunten:

  • Respect: versterken wat goed is en verbeteren wat beter kan.
  • Deskundigheid: gericht onderzoek en praktische ondersteuning door ruime ervaring en brede oriëntatie.
  • Bewezen maatwerk: maatwerk en innovatie o.b.v. in de praktijk bewezen concepten en good practices.
  • Ontwikkeling: (projectmatige) samenwerking en kennisoverdracht waardoor ontwikkeling van alle betrokkenen.
  • Netwerkflexibiliteit: 'back-up' door nauwe contacten met onderzoeksbureau ACS, Erasmus Universiteit en diverse ervaren freelancers.

 

Voorbeelden
 

Voorbeelden zeggen vaak meer dan woorden. Daarom verwijs ik u ook graag naar de diverse voorbeelden van uitgevoerde opdrachten op het gebied van onderzoek, consulting en opleiding.

 

Informatie

Wilt u nadere informatie over wat ik (of mijn netwerkpartners) voor u kan betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact op. Welkom!

 

Drs. Peter W. Bos RO CIA                                       

   

Motto: "Onderzoek alles, behoud het goede." (apostel Paulus, ca. 50 N.C.).