Salther - Peter W. Bos


Welkom
op de website van Peter Bos, sinds 2010 zelfstandig gevestigd audit consultant, onderzoeker en opleider.


Mijn dienstverlening omvat onderzoek, consulting en opleiding gericht op sturing & beheersing van organisaties.


Mijn klanten, netwerkpartners en ik werken graag vanuit de volgende kernwaarden:

  • Respect: niet veranderen om het veranderen, maar versterken wat goed is en verbeteren wat beter kan.
  • Deskundigheid: gericht onderzoek en praktische ondersteuning door ruime ervaring en brede oriëntatie.
  • Bewezen maatwerk: geen 'one size fits all', maar klantgericht maatwerk o.b.v. in de praktijk bewezen concepten en werkwijzen.
  • Ontwikkeling: samenwerking en kennisdeling waardoor ontwikkeling van alle betrokkenen.
Op mijn site staan diverse voorbeelden van uitgevoerde opdrachten, gehanteerde concepten en uitgebrachte publicaties, waaronder een nieuw basisboek over auditing in Nederland. Tot slot heb ik enkele relaties weergegeven waarmee ik samenwerk. 

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. Welkom!

 

Drs. Peter W. Bos EMIA RO CIA                                       

Motto: "Onderzoek alles, behoud het goede." (apostel Paulus, ca. 50 N.C.).